Sygnaliści

Oferta Direct Group

Sygnaliści

Sygnalista (ang. whistleblower) jest osobą, która zgłasza nieprawidłowości i działania niepożądane wewnątrz organizacji, a jego działania są motywowane poprawą warunków pracy, ochroną pracowników i przestrzeganiem norm prawnych i społecznych.

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego, przedsiębiorcy zobowiązani są do wdrożenia rozwiązań, mających na celu ochronę osób zgłaszających naruszenia. Implementacja przepisów to dla większości podmiotów duże wyzwanie.

Na przedsiębiorców nałożone zostały nowe obowiązki. Są to między innymi:

  • Stworzenie prawidłowego i dobrze funkcjonującego kanału komunikacji wewnętrznej.
  • Stworzenie procedury zgłaszania naruszeń, w tym prowadzenie rejestru naruszeń.
  • Zapewnienie ochrony sygnalistom.
  • Szkolenia i kampania informacyjna dla pracowników.
  • Powołanie komisji składającej się z niezależnych specjalistów.

Dostosowanie się do przepisów wymaga doświadczenia, odpowiedniej wiedzy, zaangażowania i profesjonalizmu. Jako niezależni specjaliści jesteśmy w stanie zagwarantować bezstronny nadzór nad całym procesem.

Nasze propozycje rozwiązań dla przedsiębiorców obejmują między innymi:

  • Stworzenie procedur w oparciu o wewnętrzne rozwiązanie w przedsiębiorstwie.
  • Stworzenie kanału komunikacji wewnętrznej dla sygnalistów.
  • Szkolenia dla pracowników: online i stacjonarnie.
  • Obsługa zgłoszeń sygnalistów poprzez dedykowaną platformę.
  • Zarządzanie komisją ds. sygnalistów.

Działamy w sposób profesjonalny, ale także nieszablonowy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu potrafimy skutecznie reagować na wszystkie nowe wyzwania.