Szkolenia

Oferta Direct Group

Oferujemy szkolenia i warsztaty  dopasowane do poziomu wiedzy uczestników.

Uczymy, uświadamianiami i pokazujemy, że przestrzeganie zasad RODO nie jest takie trudne. 

Nieprawidłowo wysłany mail, kradzież sprzętu komputerowego, nieodpowiednie użycie niszczarki, włamanie, przypadkowe ujawnienie danych… Praktycznie każdego dnia zdarzają się sytuacje, w których można nieświadomie naruszyć poufność lub integralność danych.

Każdy incydent naruszenia ochrony danych grozi sankcjami, w tym karami finansowymi i utratą dobrego wizerunku. Wiele osób czuje się dziś niepewnych w wykonywaniu obowiązków, na każdym kroku obawiając się złamania przepisów. Niepotrzebnie!

Wystarczy poznać zasady zarządzania danymi w zgodzie z prawem i wprowadzić je w życie. Jesteśmy po to, by przepisy stały się bardziej zrozumiałe dla każdego.

Uczymy na wiele sposobów, w zależności od potrzeb. Organizujemy szkolenia, warsztaty, e-learningi z zakresu przepisów, praktyk, procedur i instrukcji zgodnych z RODO. W przystępny sposób zapoznajemy z polityką bezpieczeństwa ochrony danych osobowych. Rozwiewamy wątpliwości, zwiększamy świadomość i pokazujemy, że kwestie zarządzania danymi są łatwe do opanowania i stosowania na co dzień.

Na szkoleniach uczymy m.in.:

  • jak efektywnie wprowadzać i przestrzegać zasad zgodnych z RODO
  • jakie obowiązki spoczywają na organizacji i pracownikach w ramach RODO
  • jak unikać ryzyka naruszania bezpieczeństwa prywatności
  • jak prawidłowo gromadzić, przechowywać i przetwarzać dane
  • co robić, by chronić informacje przed utratą, zniszczeniem, modyfikacją lub kradzieżą
  • jak postępować w razie naruszenia danych osobowych

Dzięki szkoleniom pracownicy zdobywają kompletną wiedzę w zakresie ochrony danych, są bardziej świadomi i uważniejsi. Przede wszystkim nie dopuszczają do sytuacji, w których narusza się prywatność innych osób.

Platforma e-learning

Platforma szkoleniowa to rozwiązanie, które pozwala nam dotrzeć do szerokiego grona odbiorców i przekazać im niezbędną wiedzę z zakresu ochrony danych oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Nasze narzędzie stanowi kompendium informacji na temat rekomendowanych procedur bezpieczeństwa dla organizacji.

Platforma szkoleniowa oferuje:

  • dostęp do zestawu pełnych, aktualizowanych materiałów szkoleniowych z zakresu ochrony danych oraz bezpieczeństwa informacji;
  • test gwarantujący otrzymanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
  • funkcję raportowania wyników szkoleń pracowniczych dla pracodawcy;
  • obsługę zarządzania uprawnieniami do przetwarzania danych osobowych wewnątrz organizacji.