Skontaktuj się z nami

Kontakt z Direct Group

Porozmawiajmy o Państwa potrzebach
Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązania

Direct Group Sp. z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

ul. Krakowskie Przedmieście 4,
00-333 Warszawa

Dane rejestrowe:

Direct Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. 00-333 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 4
NIP 525-27-59-448 REGON 380997680 KRS NR 0000744744
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS