Outsourcing IOD

Oferta Direct Group

Inspektor Ochrony Danych

Stałe wsparcie eksperta. Powierzenie nam obowiązków IOD daje pewność, że organizacja przestrzega wszystkich zasad w zakresie RODO.

Pomoc niezależnego i bezstronnego specjalisty redukuje koszty i ułatwia organizację pracy pod kątem przestrzegania norm i przepisów RODO.

Powołanie osoby nadzorującej przestrzeganie RODO jest obowiązkowe w jednostkach publicznych oraz podmiotach przetwarzających dane osobowe na dużą skalę. Inspektor jest specjalistą w zakresie prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych. Czuwa nad procesami, kontroluje, monitoruje, udziela wskazówek  i reprezentuje klienta przed organem nadzorczym.

Oferujemy pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych na zasadzie outsourcingu. Dostarczamy wiedzę i niezbędne narzędzia by wspólnie wdrożyć i prawidłowo stosować zasady ochrony danych osobowych. 

Do głównych zadań IOD zalicza się m.in.:

  • projektowanie i wdrażanie kompleksowego systemu ochrony danych
  • dokonywanie oceny stosowanych środków pod kątem ich zgodności z przepisami prawa i skuteczności
  • kontrola przestrzegania przyjętej polityki w zakresie ochrony danych (regularne audyty i wprowadzanie działań korygujących i zapobiegawczych)
  • konsultowanie, szkolenie i angażowanie kierownictwa i pracowników w zakresie procedur i przepisów
  • współpracę z organem nadzorczym i pełnienie funkcji punktu kontaktowego

Nie w każdej sytuacji trzeba powoływać samodzielnego Inspektora, ale wtedy można wyznaczyć osobę, która będzie wypełniać obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. Wówczas również polecamy pomoc naszych specjalistów, którzy nie tylko kontrolują, ale przede wszystkim stale wspierają, prowadzą przez zawiłe procedury i meandry prawa.