Praca zdalna

Oferta Direct Group

Praca zdalna

Wspólnie możemy zadbać o bezpieczeństwo Państwa biznesu poprzez ustalenie i wdrożenie właściwych zasad pracy zdalnej

Punktem wyjścia przy ustalaniu zasad przejścia na tryb home office jest racjonalna ocena stopnia w jakim przedsiębiorstwo jest organizacyjnie przygotowane do tego typu pracy. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu przygotowujemy realny plan wdrożenia trybu pracy zdalnej. 

Następnym krokiem jest wykonanie inwentaryzacji sprzętu (przenośnych komputerów, telefonów, dysków zewnętrznych i innych niezbędnych urządzeń), dokonanie przeglądów technicznych sprzętu oraz przeprowadzenie weryfikacji przypisanych odpowiedzialności i uprawnień.

Odpowiednie przygotowanie sprzętu przekazanego pracownikom to podstawowa zasada bezpieczeństwa danych. Sprzęt przeznaczony do pracy zdalnej powinien mieć aktualne oprogramowanie i być we właściwy sposób zabezpieczony. 

W normalnych warunkach wykonywanie pracy biurowej wiąże się z licznymi problemami technicznymi. Należy założyć, że przy rozproszonej strukturze home office zadań dla informatyka będzie znacznie więcej. Potrzebny jest szybki dostęp do pomocy technicznej w najbardziej prozaicznych sytuacjach.  
 
Oferujemy stałe wsparcie dedykowanego informatyka, który zajmie się wszelkimi problemami dotyczącymi wykorzystywanego sprzętu, aplikacji i systemów. Jego praca będzie polegała między innymi na: 

  • Szybkiej pomocy pracownikom w przypadku codziennych problemów ze sprzętem oraz oprogramowaniem; 
  • Uruchomieniu i obsłudze narzędzi do pracy grupowej (Teams i aplikacje do wymiany plików);
  • Dostosowaniu kluczowych aplikacji firmy do pracy zdalnej (np. programów księgowych, kadrowo-płacowych, ERP) 
  • Monitorowaniu sprawnego działania sieci komputerowej 
  • Byciu dostępnym w sytuacjach kryzysowych w trybie 24h/7